210 9242106 - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 107 ΚΟΥΚΑΚΙ


Home » ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Κατά την μυοκτονία τοποθετούνται σκευάσματα (δολώματα) σε χώρους όπου έχει εντοπιστεί το πρόβλημα. Για καλυτέρα αποτελέσματα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μυοκτονία και σε άλλους χώρους περιμετρικά. Χρησιμοποιούνται ακόμη παγίδες σύλληψης, οικολογικά προϊόντα αντιμετώπισης τρωκτικών ή δωλοματικοί σταθμοί που ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση κάθε φορά (οικίες, αποθήκες τροφίμων, σχολεία, νοσοκομεία ,χώρους εστίασης, βιομηχανίες τροφίμων, πλοία) και τους οποίους ελέγχουμε τακτικά

Πιο συγκεκριμένα η τοποθέτηση δολωματικων σταθμών γίνεται βάση σχεδιαγράμματος, κάτοψης του χώρου, αρίθμησης και σημάδευσης. Οι θέσεις τους είναι καταγεγραμμένες και υποδεικνύονται με ταμπέλες. Ελέγχονται δε και καταγράφονται σε τακτά χρονικά διαστηματα. Οι δολωματικοί σταθμοί φέρουν κλειδί ασφάλειας ενώ τα δολώματα είναι τοποθετημένα με ασφάλεια για να μην μπορούν να μεταφερθούν άλλου από τα τρωκτικά.