210 9242106 - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 107 ΚΟΥΚΑΚΙ


Home » ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στις επιχειρήσεις παρέχουμε πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα έγγραφα (πιστοποιητικά, άδειες ,προγράμματα εφαρμογής ,βεβαιώσεις, M.S.D.S, κ.α.) για υγειονομική κάλυψη.

Στόχος μας η φροντίδα της Δημόσιας Υγείας ,η ικανοποίηση του πελάτη μακροχρόνια και με τα καλυτέρα αποτελέσματα.